ADHD och idrott i fokus

Paralympics innebär att fysiskt funktionshindrade och utvecklingsstörda idrottare hamnar i strålkastarljuset. En grupp som sällan uppmärksammas inom idrotten är personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Därför har Centrum för idrottsforskning inlett ett projekt för att öka kunskapen om situationen för unga med bland annat ADHD och Aspbergers syndrom.

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) är ofta dolda. I skolans värld har visserligen situationen för elever med till exempel ADHD och Aspbergers syndrom uppmärksammats flitigt under de senaste åren. Men hur ser det ut inom idrotten?

För att ta reda på mer har Centrum för idrottsforskning inlett ett samarbete med kommunikationsföretaget Communicato och Riksförbundet Attention. I höst startar arbetet med att intervjua unga med NPF om deras attityder och erfarenheter av idrott, inom såväl idrottsrörelsen som i skolan och på fritiden. Resultatet ska presenteras i maj 2013.

Projektet är en del i Centrum för idrottsforsknings regeringsuppdrag att under år 2012 analysera vad som kännetecknar en bra idrottsverksamhet. En särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Centrum för idrottsforskning gör varje år en uppföljning av statens stöd till idrotten på uppdrag av regeringen. Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning.

Annonser: