Konståkningen får miljonstöd för satsning på funktionsnedsatta

Svenska Konståkningsförbundet kommer få 1,8 miljoner kronor från statliga Allmänna Arvsfonden för att anpassa Sveriges ishallar så att funktionsnedsatta personer lättare ska kunna ägna sig åt konståkning.

– Det här projektet är efterlängtat och kommer att ge oss en chans till verksamhetsutveckling i flera olika delar. Med ekonomiskt stöd från Arvsfonden och verksamhetssupport från Handikappidrotten skall vi utveckla bra och ny verksamhet, för nya målgrupper som gagnar föreningsidrotten. Samtidigt ger detta oss en naturlig chans att på allvar börja diskutera och debattera om hur våra Ishallar är konstruerade. Konståkningen behöver ta mer plats i den debatten!, säger Per Adler, generalsekreterare i Svenska Konståkningsförbundet.

Redan för ett år sedan lämnade Svenska Konståkningsförbundet i samverkan med Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) in en ansökan om projektstöd till Allmänna Arvsfonden. Projektet är långsiktigt och ansökan till arvsfonden sträcker sig över tre år och omfattar totalt 5.4 miljoner kronor. Arvsfonden beviljar stöd för ett år i taget och ett positivt beslut om år 1 kom således vid kammarkollegiets möte i september.

– Vi är jätteglada över att Konståkningsförbundet har bestämt sig för att genomföra det här tillsammans med oss. Svensk idrott tjänar mycket på att inkludera handikappidrotten och detta är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Johan Strid, generalsekreterare för Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Projekt ”Jämlik Ishall” syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningen och skall bl a bidra till en utveckling av hjälpmedel i våra ishallar men även skapa en ökad fokus på hur våra ishallar byggs. Redan idag finns det ett antal konståkningsföreningar som startat upp verksamhet för funktionshindrade där fler har anmält intresse att vara delaktiga. Långsiktigt, sportsligt, finns även målsättningen att Sverige skall kunna vara representerade vid Special Olympics World Winter Games i Österrike 2017.

Annonser: