Malmö stad startar koloniverksamhet för unga personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Från och med i år ska Malmö stad bedriva koloniverksamhet även för unga Malmöbor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som Aspergers syndrom, högfungerande autism och ADHD i egen regi. I juli äger den första kolonituren rum.

Anledningen är att allt fler beviljas bistånd enligt LSS för plats på koloni, och genom att starta en egen verksamhet kan fler delta. En egen koloniverksamhet innebär också att Malmö stad bättre kan följa upp kvaliteten och kostnaderna.

Koloniverksamheten ska bedrivas på Finnhult, beläget i den vackra naturen vid Ringsjön. Här kan deltagarna bland annat fiska, paddla kanot, bada och åka på utflykt tillsammans med sina kompisar.

– Malmö bedriver kolloverksamhet för olika grupper i dag, men vi ser att vi saknar verksamhet med inriktning på personer med som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi erbjuder en meningsfull och aktiv fritid för alla barn och unga, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

Annonser: