Nu ska det bli lättare för personer med funktionshinder att turista i Jämtland Härjedalen

En stor del av befolkningen hindras i sitt resande på grund av att de inte vet hur tillgängligheten på resmålet ser ut. Informationen är ofta bristfällig, svår att hitta eller saknas helt. För att underlätta för de som har någon typ av funktionshinder har Jämtland Härjedalen Turism (JHT) påbörjat ett arbete som fokuserar på att förbättra både informationen och förutsättningarna för funktionshindrade inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Att inte våga resa för att du inte vet om du kan ta dig in på hotellet, när du får gå på toaletten, om du kan ta dig fram till sevärdheterna eller om det finns några aktiviteter som är möjliga att delta i är verkligheten för en stor del av befolkningen. Att hitta information om tillgänglighet är ofta svårt eller omöjligt vilket gör att många hindras att resa till nya platser och uppleva nya aktiviteter och sevärdheter. JHT har under vintern startat ett arbete för att förbättra både informationen och förutsättningarna för funktionshindrade inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

- Med små medel och insatser kan tillgängligheten ofta förbättras avsevärt och göra att t ex platserna för Storsjöodjursspaning blir möjliga att ta sig till för funktionshindrade, säger Håkan Munksten, JHT.

Håkan, som själv är rullstolsburen, har sett bristerna framförallt i informationen men även de stora möjligheterna vi kan vinna i att åtgärda dem. Håkan har under vintern och våren besökt turismföretagare runt om i Jämtland Härjedalen för att ge förslag och tips på hur de kan informera om tillgängligheten på sina anläggningar men också om hur de kan förbättra för besökare med särskilda behov. Responsen från företagarna har varit mycket positiv.

- De flesta förstår hur viktigt det är att jobba med de här frågorna. Det handlar om värdskap, om att kunna ta emot alla typer av besökare och ge dem möjligheten att ta del av de upplevelser vi har att erbjuda. Många inser även de ekonomiska fördelarna i att inte utesluta 20 % av befolkningen med medföljande familjer eller arbetslag, förklarar Håkan.

Under vintern har framförallt företag kring Åre besökts och bland annat har inventeringar gjorts av skidanläggningarna i Åre och i Bydalen. Till sommaren kommer arbetet att fortsätta med Åres sommarprodukter samt företag runt Östersund och Storsjön. Utöver JHTs satsning arbetar även Funäsfjällen med frågorna och tillgänglighetsinventerar hela sin destination.

- Vår förhoppning är att det inför nästa vinter och följande sommar finns relevant information som är lätt att hitta om tillgängligheten på besöksmålen och hos turismföretagen i vår region. Dessutom kommer arbetet med största sannolikhet att resultera i ett stort utbud av tillgängliga aktiviteter, anpassade för besökare med särskilda behov, säger Ingrid Hedlund, projektledare JHT.

Annonser: