Nu ska jakten bli tillgänglig för alla

Svenska Jägareförbundet har startat ett projekt för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma ut i naturen och jaga. Projektet finansieras delvis med medel från Allmänna arvsfonden.

– Vi vill hjälpa de som lever med olika funktionsnedsättningar att komma ut i skog och mark för att jaga eller bara delta för att uppleva en jaktdag. Idag finns hjälpmedel och vi vill kunna erbjuda många fler en chans att delta i den gemenskap som jakt innebär, säger Rikard Södergren som leder projektet på Svenska Jägareförbundet.

– Vi kommer också arbeta för en förenklad lagstiftning för dispens för motordrivet fordon. Idag är tillståndsgivningen krånglig och det är diskriminerande för oss som behöver jaga från motordrivet fordon, tillägger Rikard Södergren, som själv jagat som rullstolsbunden i många år.

På Öster Malma, Svenska Jägareförbundets nationella kansli utanför Nyköping, träffas idag projektgruppen som består av, förutom projektets personal, representanter ifrån de olika samarbetsorganisationerna Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Reumatikerförbundet, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Intressegruppen för Assistansberättigade och Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Under året ska projektet verka för att fler jaktmarker och skjutbanor anpassas på ett sätt som ger ökad tillgänglighet. Personer med nedsatt rörelseförmåga kommer att erbjudas jakt- och naturupplevelser. Insatserna ska kompletteras med information till berörda och utbildning av jaktledare.

Allmänna arvsfonden har bidragit med 1,2 miljoner kronor till projektet.

Annonser: