Ny webbportal för tillgänglig fritid

För att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att hitta fritidsaktiviteter i Stockholms län har webbportalen Fritidsnätet startats. Fritidsnätet är ett samarbete mellan flertalet av länets kommuner och Stockholms läns landsting där information om aktiviteter och anläggningar i hela länet finns samlad.

– Tillgänglighet handlar om så mycket mer än fysisk tillgänglighet. Ett aktivt fritidsliv är viktigt för alla och leder till ökad delaktighet och bättre hälsa. Det är därför fritidsnätet är så viktigt, säger biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

– Jag är väldigt glad att vi med Fritidsnätet kan öka tillgängligheten och informationen kring de fritidsaktiviteter som finns för personer med funktionsnedsättning. Den nya webbportalen inspirerar till ökad fysiskt aktivitet och roligare fritid, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta:
Fritidsnätverket är ett samarbete mellan 17 av länets kommuner samt Stockholms läns landsting.  Det finns sedan länge ett fungerande samarbete mellan kommunerna kring fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar men informationen har varit svåröverskådlig för den som sökt.

Genom Fritidsnätverket samlas alla aktiviteter på ett och samma ställe och det blir lätt att hitta informationen.

Annonser: