Nyköpings kommun satsar på tillgängliga bad

Nyköpings kommun satsar på ökad tillgänglighet till badplatserna och i sommar är det Bålsjöbadets tur. Förra sommaren rustades Näsuddens (Örstigsnäs) havsbad upp med ramp ner i vattnet och förbättrad väg till badet.

– Vi ser det som en självklar rättighet för alla människor att kunna njuta av våra fina badplatser. Det känns bra att vi till sommaren har både ett havsbad och ett insjöbad lätt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, säger Ulla-Karin Danielsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Bättre väg och ramper till omklädningsrummen

Badet är ett mindre insjöbad vid Bålsjön i Ålberga. De åtgärder som görs för att öka tillgängligheten är bland annat:

  • Markerade platser på parkeringen för funktionsnedsatta
  • Bättre väg ner till stranden så att personer i rullstol lättare kommer fram
  • Badet kompletteras med rastmöbler som är anpassade för rullstolsburna
  • Det byggs ramper vid ingångarna till omklädningsrummen

I mitten av juni beräknas arbetet vara klart, det utförs av kommunens parkavdelning. Totalt kostar upprustningen 80 000 kronor.

Annonser: