Örebro kommun får pengar för idé om ökad tillgänglighet i natur- och kulturreservat

Örebro kommun får 1,2 miljoner kronor från Post- och telestyrelsen för att förverkliga en idé om att öka tillgängligheten i kommunens natur- och kulturreservat för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Pengarna ska användas till en mobil guidning i områdena.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som har utsett nio vinnare i tävlingen Innovation för alla, där alltså en vinnande idé kommer från Stadsbyggnad i Örebro kommun. PTS sökte projektförslag som kan öka den digitala delaktigheten för personer med någon typ av kognitiv nedsättning.

- Det känns roligt att vi är en av vinnarna i tävlingen. Nu kan vi skapa mobil guidning i våra natur- och kulturreservat som gör det lättare för alla att kunna uppleva de fantastiska miljöerna. Det hade inte varit möjligt om vi inte vunnit pengarna, berättar kommunekolog Carolina Hillerdal Ljungqvist.

Kognitiv nedsättning

En kognitiv nedsättning kan yttra sig på många sätt. Man kan ha svårt att planera, ha minnesproblem, koncentrationssvårigheter eller brister i språkförståelsen. De utvecklade lösningarna, som måste vara inom området elektronisk kommunikation, ska bidra till en större självständighet för målgruppen.

Samverkan om lösningar

Örebro kommun deltog i tävlingen med projektet "TiNaKul!” som vill göra kommunens natur- och kulturområden tillgängliga för alla, oavsett kognitiva och/eller andra funktionsnedsättningar. Kommunen ska ta fram bra lösningar i samarbete med Kommunala handikapprådet, Barn- och
ungdomshabiliteringen, DHR samt Tullängsskolan och Ekeskolan. Exempel på områden är Karlslunds kulturreservat samt naturreservaten Oset och Rynningeviken.

Pengarna ger möjligheter

Moderna kommunikationshjälpmedel med intuitiva användargränssnitt och pedagogiska funktioner ska hjälpa till att lokalisera och förklara miljöerna. Det är ännu inte bestämt hur den mobila lösningen kommer att se ut i detalj.

− Det är roligt att återigen ge stöd till projekt som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan använda IT för att underlätta sin vardag. Vår förhoppning är att de lösningar som skapas ska göra det lättare för människor att planera, strukturera och organisera sin tillvaro, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Annonser: