Projektet Aktiv fritid för barn och unga med språkstörning

Aktiv fritid heter det tvååriga projekt som Arvsfonden beviljat medel till. Målgruppen är barn och unga med språkstörning i hela landet. Projektet går ut på att träffa barn och unga som fritt får välja aktiviteter inom kultur och idrott. Tanken är att tillsammans hitta strategier för hur barn och unga med språkstörning kan bli delaktiga i kultur- och idrottsaktiviteter.

Arvsfonden har beviljat medel till Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn, DHB för projektet Aktiv fritid, som riktar sig till barn och unga med språkstörning. Projektet går ut på att träffa barn och unga som fritt får välja aktiviteter inom kultur och idrott. En projektledare är sedan med på aktiviteterna och diskuterar med barnen, föräldrarna och ledarna vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Ett angeläget projekt

Projektet innefattar också en utbildningsdag för ledare. Slutresultatet av alltsamman blir ett utbildningsmaterial om språkstörning, innehållande tips och goda exempel på hur man kan bemöta de här barnen och ungdomarna.

Ingalill Björkstrand som är den på DHB som har skrivit projektansökan är glad över att Arvsfonden beviljat projektet.

– Det här är ett område där vi vet att det finns stora brister idag och det är ett område som DHB Språkstörning vill prioritera - en fungerande och stimulerande fritid är oerhört viktigt.

Nya samverkansparter

Inom projektets kulturdel ska DHB samverka med Sveriges Musik- och Kulturskolor (SMoK) och för idrottsdelen är det Riksidrottsförbundet (RF) som är samverkanspartner.

– Det ska bli spännande att se hur samverkan med SMoK och RF kommer att utvecklas, Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn har ju inte tidigare samarbetat med dem i projektform, säger Ingalill Björkstrand.

Annonser: