Sportfiskarna stöttar fiske för funktionshindrade

Aktivitetsbidraget 2012 på totalt 300.000 kronor har nu fördelats till föreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. Satsningen skall skapa mer lokal verksamhet för bland annat fiskeaktiviteter för funktionshindrade.

Aktivitetsbidraget har delats ut av Sportfiskarna sedan 2008 och bestod i år av en pott på 300.000 kronor som föreningar och distrikt kunde söka medel ur för verksamhet inom de prioriterade områdena ungdom, kvinnors fiske och integration. Nytt för 2012 var att klubbarna även kunde söka pengar för nyskapande verksamhet och aktiviteter för personer med funktionshinder.

– Det känns mycket roligt att vi fick bidrag för att ta med våra vänner i föreningen FK Grundet på fiske under våren. Att arbeta med fiske och friluftliv för funktionshindrade ställer mer krav på fiskeplatser och utrustning än annars och ekonomin blir tyvärr ofta styrande. Det blir både en fiskeresa till Hökensås och en tur med Fladenbåtarna tillsammans, säger Karl-Gustav Svensson, från Majornas SFK.

– Det känns mycket bra att förbundets satsar på den lokala verksamheten hos klubbar och distrikt. Extra roligt är det att aktivitetsbidraget har utvecklats efter klubbarnas behov och nu till exempel särskilt ger bidrag till verksamhet för funktionshindrade, något som tidigare saknades, säger Henrik Helde, Föreningskonsulent Sportfiskarna.

Annonser: