2014 års vinnare av STIL-priset utsedda!

STIL-priset ”Hjärter Ess” delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 2014 går priset till Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson i projektet Mamma pappa lam.

Juryns motivering lyder:

Årets pristagare har gjort en närmast heroisk arbetsinsats för rätten att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga. Deras arbete understryker att det är vi som själva har erfarenheten som är experterna. De har föreläst på nästintill alla barnmorskeutbildningar i Sverige, på samtliga universitetssjukhus och en rad regionssjukhus. Pristagarna har även jobbat intensivt för att stärka unga i ambitionen att skaffa barn. De har dessutom startat Facebookgruppen  Föräldrar i rullstol, som är ett forum som just nu samlar 300 föräldrar med någon typ av rörelsehinder.

För strålande initiativ och ett enastående arbete i projektet Mamma pappa lam, tilldelas Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson STIL-priset Hjärter Ess 2014!"

Juryn för STIL-priset 2014:

Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och styrelseledamot i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Maria Dahl, ordförande i STIL, Veronica Kallander, styrelseledamot i STIL, Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute och Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR.

Annonser: