Livsbild dokumenterar vardagslivet för personer med funktionsnedsättningar

På webbplatsen Livsbild.se samlas berättelser och fotografier in som dokumenterar livet för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Även olika föreningars historia samlas in. Livsbild är en ny typ av insamling.

– Vi utmanar formerna för berättande med nya metoder. Vi samlar in berättelser på flera olika sätt; det går att skriva, spela in film med teckenspråk och tala in sin berättelse via telefon. På så sätt hoppas vi att Livsbild.se blir en plattform för personer som kan ha svårt att göra sin röst hörd i andra sammanhang, säger webbredaktör Erika Wermeling.

Första gången i museisverige

Det är första gången en sådan här slags museiinsamling görs. Alla berättelser publiceras i sin ursprungliga form men översätts och skrivs ut innan de läggs upp på sidan. Det är också fullt möjligt att vara anonym med sin berättelse genom att till exempel en utomstående person tecknar om en inlämnad berättelse på teckenspråk innan den publiceras. Normalt sett bygger det berättandet annars på att den som använder teckenspråk syns själv.

– Nordiska museet har samlat in berättelser från personer med funktionsnedsättning tidigare, men den här insamlingen är unik eftersom den görs på webben och ger möjligheter även för den som inte kan skriva att berätta. Berättelserna blir tillgängliga för alla som går in på sidan och dessa sparas sedan i Nordiska museets arkiv, säger projektledaren Diana Chafik.

Första dagen på Manilla

Hej! Jag heter Lolo Danielsson, och jag vill berätta att många av oss som gått på dövskolor under 1900-talet har upplevt hur det känns att lämna sin familj för att börja skolan på en annan ort. Många bär med sig starka minnen och jag skulle vilja berätta om min upplevelse. Jag hade inte fått något språk på den här tiden och mina föräldrar kunde inte förklara vad det skulle innebära för mig att börja skolan på en annan ort. Men jag har många minnen från det här ... 

Fler berättelser som denna väntas lämnas in på Livsbild.se.

Berättelser som saknas i kulturhistorien

Personer med funktionsnedsättning har mycket att berätta om sin livshistoria. Det handlar om att få ge röst åt sin historia och bli synliggjord. Det är också pusselbitar som saknas i den gemensamma kulturhistorien, i berättelsen om Sverige. Livet är inte bara fest och inte bara elände – utan allt däremellan. Boende, utbildning, arbete och familjeliv – alla områden rymmer berättelser om villkoren för personer med funktionsnedsättning. Via Livsbild.se fylls Nordiska museets arkiv på med kulturhistoriska berättelser om vardagsliv, livsvillkor och hur samhället fungerar för människor med

Fakta Livsbild
Insamlingen Livsbild vänder sig till alla som har någon form av funktionsnedsättning samt till anhöriga och föreningar inom funktionshinderrörelsen. Livsbild är en del av projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, och insamlingen sker i samarbete mellan Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen.

Fakta HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet
HAIKU är ett arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen och Nordiska museet i syfte att synliggöra hur livet ser och har sett ut för människor med funktionsnedsättningar. Projektet administreras av Nordiska museet och det ska pågå till hösten 2013.

Annonser: