Mediers ansvar för inkludering diskuterades i Reykjavik

Vilken roll och ansvar har medierna egentligen för inkludering av personer med funktionsnedsättningar? Det var den centrala frågan som ställdes vid seminariet i Nordens hus i Reykjavik.

Under seminariet presenterades goda exempel och en paneldebatt arrangerades mellan personer från funktionshindersrörelsen, media och politik. Seminariet inleddes av socialminister och nordisk samarbetsminister Eygló Harðardóttir och gästades av medlemmarna i Nordiska ministerrådets Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Eygló Harðardóttir betonade medias stora ansvar för vår bild av människor och samhälle omkring oss:

- Vi måste ställa krav på media som har ett stort ansvar eftersom att media påverkar vår syn på verkligheten.

Friðrik Sigurðsson, direktör för Þroskahjálp, berättade två succéhistorier. Den första var om ambassadörsprogrammet där man har valt ut deltagare som skulle representera sex artiklar i FN konventionen. Det andra var Með okkar augum, ett TV-program som leds av personer med funktionsnedsättning. Dessa båda projekt har varit viktiga för att ge personer med funktionsnedsättning röst i samhället.

Kristín Björnsdóttir, lektor på Islands universitet, diskuterade den historiska bilden av personer med funkionsnedsättning i konst, litteratur och samhälle. Hon sa att vår bild av den idealiska människan har påverkats av romarnas och grekernas ideologi och att vår bild av funktionsnedsättning därför är en bild av svaghet.

Halldór Guðmundsson, projektledare på Välfärdsdepartementet, leder Réttindavaktin, Rättighetsvakten, ett nytt projekt med syfte att motarbeta fördomar och öka medvetenheten i samhället om allt som personer med funktionsnedsättning kan bidra med.

Mediarna fick kritik under paneldebatten för bristande kunskaper om funktionshindersområdet:

- Det är viktigt att använda det språkbruk i samhället som personer med funktionsnedsättning använder om sig själva. Det språkbruket saknar de som arbetar inom media, var en av replikerna

Annonser: