Ny upplaga av standardverk om funktionshinder

”Funktionshinder – vad är det?” är en bok som överskådligt beskriver mångfalden av skador och sjukdomar som orsakar funktionsnedsättningar och funktionshinder. Nyligen publicerades en ny, reviderad upplaga som utökats med information om flera funktionsnedsättningar till exempel bipolär sjukdom och glaukom.

”Funktionshinder – vad är det?” som ges ut av förlaget Norstedts Juridik/Fritzes och uppdateras nu för 11:e gången sedan första utgåvan som kom för 45 år sedan.

Boken riktar sig till alla som i sitt arbete eller under sin utbildning behöver kunskap om fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Här beskrivs exempelvis ADHD , demens, epilepsi, mag- och tarmsjukdomar, psykisk sjukdom och hörselskador. Därtill finns avsnitt om flerfunktionshinder och sällsynta diagnoser. Vidare ingår kortfattade beskrivningar av samarbetsorganisationer och myndigheter inom funktionshindersområdet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs.

”Funktionshinder – vad är det?” är en vägvisare i det stora utbudet av information inom detta område. Den som behöver basfakta om en eller flera funktionsnedsättningar hittar det i boken. Anvisningar ges om vart man vänder sig för att få veta mer. Här finns hänvisningar till ett 60-tal funktionshinders-förbund - vilka bidragit med information under revideringsarbetet.

Annonser: