Reumatiker vill vara mer delaktiga i sin vård

Bara fyra av tio patienter med ledgångsreumatism har en plan för sin behandling. Samtidigt saknar många patienter grundläggande kunskap om att sjukdomen kan orsaka permanenta skador i lederna. Det visar en global patientenkät som omfattar mer än 10 000 patienter.

Undersökningen ”Join the fight against RA” är den enskilt största globala patientenkäten för personer med reumatoid artrit, RA (även kallat ledgångsreumatism). Undersökningen har genomförts av Harris Interactive på uppdrag av AbbVie i 42 länder och resultaten presenteras vid den internationella vetenskapliga konferensen, EULAR, som samlar världens främsta experter på reumatiska sjukdomar.

Resultaten visar att patienternas delaktighet i vården är begränsad. Trots att RA är en allvarlig och progressiv sjukdom där skador på leder inte går att reparera i efterhand så är det väldigt få som tillsammans med sin läkare tar fram en plan för hur sjukdomen ska behandlas. Bara hälften av patienterna i Sverige har en dialog med sin läkare om hur man ska ta hand om sin sjukdom. Motsvarande siffra globalt är sju av tio.

- Den här undersökningen visar på ett stort behov av att patienter och läkare arbetar närmare varandra. Sverige har en bra hälso- och sjukvård men den är dålig på att involvera patienter i behandlingen. För att lyckas få med patienten som medskapare i vården så behöver vården ändra sin syn på patienten. Alla vinner på att patienten blir mer involverad, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Resultaten visar också på ett samband mellan hur hoppfull och optimistisk en patient är kring sin sjukdom och om man har en plan med tydliga mål för sin behandling. Bland de svenska patienterna anser åtta av tio att en plan för hur deras sjukdom ska tas om hand kan underlätta hanteringen av sjukdomen. Trots detta är det bara fyra av tio patienter som har en behandlingsplan vilket är betydligt lägre än i övriga länder.

- Det är förvånande och samtidigt tankeväckande att svenska patienter i en internationell jämförelse är så dåligt informerade om sin sjukdom. Otillräcklig behandling kan få stora konsekvenser och resultera i permanent ledförstörelse, funktionsnedsättning och påverka människors möjligheter att arbeta. Det är viktigt att det finns tid vid patientmötet för information och undervisning samt att patienten har möjlighet att påverka sin behandling, säger reumatologen Lars Kanerud.

En majoritet av patienterna upplever att de har goda kunskaper om sin sjukdom. Samtidigt är varannan patient inte medveten om att de skador på lederna som sjukdomen orsakar är permanenta. Två av tre tror även felaktigt att frånvaron av smärta innebär att sjukdomen är under kontroll.

Resultat från undersökningen visar:

  • Tre av fyra patienter upplever att de har en god kännedom om sin sjukdom (74 procent)
  • Nästan hälften känner inte till att ledskadorna inte går att reparera i efterhand utan leder till permanenta skador (46 procent).
  • Två av tre tror felaktigt att frånvaron av smärta innebär att sjukdomen är under kontroll (66 procent)
  • Nio av tio patienter anser att ha en god förståelse för varför det är viktigt att ta hand om sin sjukdom (91 procent).
  • Mindre än hälften av patienterna (47 procent) i Sverige talar med en reumatolog om sina erfarenheter kring RA. Motsvarande siffra globalt är sju av tio (70 procent).
  • Åtta av tio patienter (80 procent) i Sverige vill ha en behandlingsplan men bara fyra av tio har en (40 procent).
  • Det är dubbelt så sannolikt att patienter, som har en behandlingsplan, uttrycker sig hoppfullt (39 procent respektive 23 procent) och optimistiskt (31 procent respektive 16 procent) när de tillfrågas om hur det är att leva med sin sjukdom.
  • Patienter med RA känner sig orkeslösa (56 procent) och deprimerade (46%) i dubbelt så stor utsträckning i Sverige än i övriga länder.
  • 67 procent av patienterna upplever att sjukdomen påverkar deras arbetsliv jämfört med 41 procent i de globala resultaten.
Annonser: