Sandra Derbring, datalingvist på DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sandra Derbring är datalingvist på DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och föddes med sammanvuxna käkleder. Hon kom i kontakt med DART när det var dags för examensarbete på Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet. Kombinationen av språk, hjälpmedel och att hjälpa personer med olika typer av funktionsnedsättningar ligger henne varmt om hjärtat.

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där erbjuds rådgivning och stöd kring kommunikation och val av hjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna med kommunikativa svårigheter.

– Jag har hamnat helt rätt. Alla har rätt till ett språk och att kunna uttrycka sig, och därför arbetar vi på DART med låg- och högteknologiska hjälpmedel som gör att personer med kommunikationssvårigheter kan vara delaktiga på samma villkor som andra. Det kan till exempel vara personer som har en CP-skada, autism eller afasi.

Sandra Derbring arbetar med tre olika projekt på DART. Projektet ”Tivoli” handlar om att styra datorspel med tecken. Syftet är att ge barn som behöver tecken som stöd i sin kommunikation en mer lustfylld teckeninlärning.

Det europeiska projektet AEGIS går ut på att skapa en infrastruktur för programutvecklare så att de kan göra sina program och applikationer användbara även för dem som har en funktionsnedsättning. På så sätt ska datorer och mobiltelefoner bli tillgängliga för alla. DART bidrar bland annat med ett verktyg som visar ord som symboler när man skriver i OpenOffice. Det unika med projektet är att allt material får användas, spridas och utvecklas fritt, så kallad fri och öppen programvara.

Det tredje projektet är ”Pratmakaren” som ska underlätta för personer som har svårigheter att hinna med att läsa textremsorna på en film utan svenskt tal. Verktyget låter undertexter på film läsas upp av en talsyntes. Meningen är också här att det ska kunna laddas ner och användas fritt.

Annonser: