Sannolikt hade jag inte blivit politiker utan min hörselskada - kulturministern har invigt livsbild.se

När kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth invigde webbplatsen Livsbild.se bidrog hon själv med en berättelse om sig och sin hörselskada. Den är en del i insamlingen av livsberättelser från personer med funktionsnedsättning, anhöriga och föreningar. Livsbild är en unik insamling på webben som drivs av Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen. Ordföranden i Handikapphistoriska föreningen, och tidigare socialministern Bengt Lindqvist, lämnade också sin berättelse om hur hans synskada har påverkat honom.

Lena Adelsohn Liljeroths hörselskada upptäcktes tidigt, det gjorde också Bengt Lindqvists synskada. Båda berättar om hur de tvingats vara uppfinningsrika för att kompensera sina funktionsnedsättningar, och att de har fått vara extra duktiga för att ta sig fram.

Lena Adelsohn Liljeroth hade inte tillgång till hörapparater under sin uppväxt, dem provade hon först i vuxen ålder. Hon satt längst fram i klassrummet, blev ordningsman och föreningsaktiv. ”Jag har förmodligen min dåliga hörsel att tacka för att jag blev politiker” skriver hon. Bengt Lindqvists engagemang för rättigheter väcktes när han stängdes ute från läraryrket. Så småningom kom han ändå att arbeta som lärare, och blev sedan politiker. Den tekniska utvecklingen under Bengt Lindqvists yrkeskarriär har påtagligt underlättat för honom. Han hade två assistenter för att klara riksdagsjobbet på 80-talet. Ett decennium senare behövde han bara obetydligt mer hjälp än kollegorna.

Tack vare insamlingen på Livsbild.se lyfts livsberättelser från människor med funktionsnedsättning in i den allmänna historien. Ofta saknas sådana berättelser i museernas historiska skildringar.

Annonser: