Utbildningsradion, UR gör program om privatekonomi och söker familjer där någon medlem har funktionsnedsättning

Till hösten spelar UR in en underhållande realityserie som handlar om riskerna i vår privatekonomi och hur man bäst förebygger dem. Många hushåll har idag stora lån på banken men saknar en rejäl ekonomisk buffert. Vad skulle hända om det blev svårare tider, om räntan höjdes, eller någon i hushållet blev arbetslös?

Syftet är både att höja kunskaperna och belysa vilka risker som kan finnas i vår privatekonomi. UR söker nu medverkande till serien och är väldigt måna om att få en stor bredd på familjerna. Det känns därför viktigt att även få med familjer där någon familjemedlem har funktionsnedsättning.

I UR:s nya kommer fyra par eller familjer få möjligheten att delta i ett ekonomiskt experiment. Under loppet av tre månader får de vara med om hur vardagen kan förändras när Sverige drabbas av en lågkonjunktur. Under åtta halvtimmar kommer tittarna att få följa dem och se hur de klarar utmaningen. Hushållen finns på olika platser i Sverige och kommer från olika samhällsklasser och ekonomiska förutsättningar. Gemensamt är att de alla har bolån på banken.

Ledsagade av en ekonomisk coach sker deras resa genom en potentiell ekonomisk framtid, där det blir alltmer uppenbart hur våra liv formas kring vad vi har kvar i plånboken. Under resans gång kommer de att få råd och tips för hur de ska hitta nya vägar mot en långsiktigt hållbar ekonomi.

Serien tar sig an ämnet ekonomi på ett sätt ingen gjort förut. Den kommer att handla om vad historien har att lära oss, hur det ser ut i våra grannländer och varför det plötsligt blivit normalt att ta banklån på flera miljoner kronor utan att amortera. Programmet visar hur ekonomin ofrånkomligt påverkar oss men också hur man genom att bli kompis med sin ekonomi får möjligheten att skapa ett bättre liv. Det blir en spännande och underhållande resa som kommer att göra ekonomi tillgängligt även för de ekonomiskt ointresserade!

Annonser: