App för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor

Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor lanserar i samarbete med Ziggy Creative Colony en app för Iphone. 8 Sidor ges ut av Centrum för lättläst som gör böcker, nyheter och information för alla som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

- För oss är lättlästa nyheter en demokratifråga. Många av våra läsare har efterfrågat en app och därför är det extra roligt att kunna lansera en app lagom till riksdagsvalet, säger Malin Crona, chefredaktör på 8Sidor.

Appen innehåller nyheter från 8Sidor och inlästa nyheter att lyssna på.

- Vi ser fortfarande att papperstidningen är det enda format vissa av våra läsare kan ta till sig. Så kommer det nog alltid att vara. Digital läsning ställer väldigt höga krav på läsarens  kognitiva färdigheter. Men för dem som kan ta till sig digitala medier är appen efterlängtad, säger Malin Crona.

- Vi är väldigt stolta över att få vara med och bidra till att göra lättlästa nyheter tillgängliga för fler genom att bidra med vår expertis inom design och användbarhet, kommenterar Mikael Zackrisson, marknads- och kommunikationschef på Ziggy  Creative Colony och den som ansvarat för projektet från Ziggys sida.

Nyheterna i appen går att kommentera med den enkla kommentarsfunktionen Kommentarsfält för alla, som Centrum för lättläst och Ziggy lanserade tidigare i år.

- Vi tog fram kommentarsfältet i nära samarbete med användarna. Det vi lärde oss om användarnas behov då har vi använt i arbetet med appen. säger Malin Crona.

Appen finns för iPhone och är gratis att ladda ned i App Store. För andra mobiltelefoner fungerar mobilsajten mobil.8sidor.se.

8Sidor är en lättläst nyhetstidning som utkommit sedan 1984. Tidningen har konstant utvecklats tillsammans med läsarna under de här 30 åren.

Annonser: