Autotextade filmer ger större möjlighet för hörselskadade att ta del av innehållet

Videotjänsten Youtube har gjort stora framsteg med att tillgängliggöra filmklipp på webben så att även döva och hörselskadade kan ta del av innehållet lite lättare. Youtube har adderat en funktion som gör det möjligt att inkludera dold text i filmerna. Textning sker vid uppladdning till videotjänstens webbplats och genomförs helt automatiskt.

Textningsfunktionen har egentligen funnits sedan 2006 men Youtube har nyligen uppgraderat funktionaliteten så att filmerna kan blir mer ännu mer tillgängliga. Textningsfunktionen stödjer dessutom översättning till 155 olika språk och dialekter. Nya funktioner gör också att det går att ändra textfärg, bakgrundsfärg och typsnitt så att det blir enklare att läsa.

Det är självklart inte en helt exakt vid översättning som sker men slutresultatet blir ändå förvånansvärt bra med tanke på att översättning och textning genomförs helt automatiskt.

I USA är traditionella tv-stationer tvingade att erbjuda dold textning för döva och hörselskadade. Under 2010 drev president Obama dessutom igenom en ny lag, 21st Century Communications and Video Accessibility Act, som ska garantera synskadade och hörselskadade full tillgänglighet till video, ljud, text och annan info i smartphones, digital television samt video på internet.

Dold text (closed caption, cc) innebär att textremsan syns för den som vill visa den. Den som inte vill eller behöver textning av filmklippen behöver inte se textremsan i bild.

Annonser: