Graffitiworkshop i Kosovo för ungdomar med funktionsnedsättning

Två rullstolsburna killar ska genomföra en graffitiworkshop under tre dagar på Ferizaj Art Festival i Kosovo, under vecka 15-21 april 2013.

– Vi som planerar att åka ner till Kosovo och genomföra denna graffitiworkshop är själva rullstolsburna. Vi har olika typer av rörelsehinder och olika förutsättningar att kunna uttrycka oss genom graffiti. Det viktigaste är dock inte med vilken teknik vi använder för att måla graffiti utan att vi gillar konstformen som sådan. Vi ställer gärna upp och lär andra som är rullstolsburna eller har någon form av funktionsnedsättning, att måla och uttrycka sig genom graffitikonst. Att det som i detta fall är rörelsehindrade ungdomar i Kosovo inspirerar oss mycket!

Handikos, en handikapporganisation för rörelsehindrade i Kosovo har frågat killarna om de kan komma ner till Kosovo och visa hur de som rullstolsburna gör när dem målar graffiti. Deras uppgift är dels att introducera de rörelsehindrade ungdomarna i graffitins grunder. Dels kommer de lära ut teknik, hur man målar graffiti när man sitter i rullstol och inte kan röra sig helt fritt. Och självklart ska ungdomarna själva få måla graffiti och känna på denna konst- och uttrycksform.

De kommer också lära ut hur man kan dokumentera graffiti som konstform genom att fotografera och filma graffiti. Dels vid själva skapandeprocessen under de tre dagarna graffitiworkshoppen varar samt av befintlig graffiti runt om i Kosovo.

– Det blir ett globalt möte mellan personer med funktionsnedsättning från olika delar av Europa med graffitikonsten som gemensamt uttrycksmedel.

Hjälp till att göra denna graffitiworkshop möjlig!

– Vi behöver hjälp att finansera vår del i graffitiworkshoppen, du kan vara med och bidra via webbplatsen Crowdculture.se där projektet beskrivs mer i detalj. På vår projektsida kan du hjälpa till genom att bidra ekonomiskt genom så kallad crowd funding, där vi samlar in små summor från alla intresserade. Alla som bidrar ekonomiskt blir belönade genom att vi ger något tillbaka till den som varit med och hjälpt till.

Fakta om crowd funding
Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering, på engelska kallas det crowdfunding eller crowd sourced fund raising. Det är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Källa: Wikipedia.

Annonser: