Hur tillgänglig kan en filmfestival bli?

Hur tillgängligt är en tillgänglig filmfestival för synsvaga, det är en fråga som organisationen Syntolkning Nu funderat över en längre tid. Under våren föddes en tanke på en syntolkad filmfestival. Resultatet har nu blivit filmfestivalen BLICK som går av stapeln på Bio Roy i Göteborg den 16–18 november. Göteborg International Filmfestival stödde idén liksom bland andra Leva- & Fungeramässan och inte minst näringslivsgruppen Göteborg & CO.

I samarbete med Bio Roy kommer BLICK bjuda på runt 10 filmer, innefattande både festivalen och biografens ordinarie repertoar. Samtliga filmer ska syntolkas, något som Bio Roys trogna publik inte lär märka något av. Det blir både nya och äldre filmer, filmer för både yngre och äldre, samt filmer på både svenska och engelska.

Till exempel kan Steven Spielbergs film ”E.T.” komma att syntolkas men även några kortfilmer från Göteborg, som till exempel ”Punkspark” och "Vägvisaren". Festivalen bjuder också på någon förhandsvisning och kanske även på någon världspremiär.

Syntolkning Nu tänker även bjuda in till samtal om tillgängliga arenor och tillgänglig film. En film är kanske tillgänglig, men bara under EN visning medan andra filmer är otillgängliga. En arena är tillgänglig men inte det som arenan visar och visar arenan något syntolkat så är det bara i undantagsfall. En syntolk är för den synsvage vad rullstolsrampen är för den rörelsehindrade eller vad ljudslingan är för den hörselskadade. Men ändå verkar det så svårt att få till syntolkning, främst för att det inte finns några nationella riktlinjer. Samtalen leds av Eva Fridh som ofta och gärna besöker syntolkade evenemang av både sportslig och kulturell karaktär.

BLICK kommer även innehålla två syntolkade teaterföreställningar: Lars Noréns nyskrivna pjäs ”Fragmente” samt musikalen ”Chess”.

En arbetsgrupp bestående av syntolkar, representanter från Unga Synskadade (US) och Synskadades Riksförbund (SRF) arbetar med projektet och har fått ett visst ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet.

Annonser: