KRITA – med fokus på kreativt skapande

KRITA är ett nytt projekt inom kreativt skapande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med medel från Arvsfonden kommer Folkuniversitetet i Stockholm att erbjuda konst- och konsthantverkskurser, utåtriktade konstprojekt och uppsökande workshops.

− Det känns jätteroligt att få vara med om att bygga upp den här verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att alla ska få möjlighet att utbilda sig på lika villkor oavsett funktionsnedsättning, säger Anders Romare, huvudlärare och konstnärlig ledare för KRITA.

KRITA vill med utgångspunkt från kreativt skapande åstadkomma en inkluderande miljö för att ta tillvara allas unika olikheter och bidra till den mångfald som vårt samhälle behöver. Olika individer kommer att välja olika vägar inom KRITA. De kommer att erbjudas konst- och konsthantverkskurser, inspiration och stimulans till fortsatta studier och medverkan i utåtriktade konstprojekt.

− Vi har åkt ut till gruppboenden och dagliga verksamheter fullastade med konstmaterial och gjort workshops. Det här är ett sätt att låta personer få prova på och avgöra själva om det här är något för dem, säger Anders Romare.

KRITA kommer att samarbeta med flera andra aktörer som exempelvis Konstskolan Linnéa, Medis 5, S:t Botvids särgymnasium, Idrottsförvaltningen Stockholm Stad, FUB Stockholm, Autism- och Aspergerförbundet, Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade, Open Eyes – karriärvägar för dig med funktionsnedsättning, Botkyrka Kommun och Subtopia.

− Genom ett samarbete med Botkyrka kommun kommer vi tillsammans med elever från S:t Botvids särgymnasium att uppföra stora muralmålningar på offentliga platser i Botkyrka. Sommaren 2015 ska arbetet med målningarna ske i form av sommarjobb med sommarjobbslön.

Kort om KRITA: I december 2013 beviljade Arvsfonden Folkuniversitetet i Stockholm bidrag för det treåriga projektet KRITA. KRITA vänder sig till personer som vill utöva kreativt skapande på sin fritid eller som har ett konstnärligt intresse på en hög nivå och vill utveckla sitt konstnärskap. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning från 18 år och uppåt.

Annonser: