Ny utökad utgåva av boken Dyslexi

Nu finns en ny utökad och uppdaterad utgåva av boken Dyslexi. Från teori och praktik, skriven av Torleiv Høien och Ingvar Lundberg. Den förmedlar de senaste årens utveckling inom den internationella dyslexiforskningen och tar upp vilka pedagogiska åtgärder som har störst effekt.

Dyslexi. Från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. Läsaren får i boken en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi. Boken pekar på faktorer som generellt främjar läs- och skrivinlärningen, till exempel vikten av tid för inlärning, betydelsen av överinlärning och automatisering, övningar i fonologisk medvetenhet och arbete med läsförståelse. Den visar också hur en noggrann kartläggning av avkodnings- och rättskrivningssvårigheter kan användas för att individanpassa undervisningen. 

Om författarna
Torleiv Høien är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Stavanger och har varit adjungerad professor i psykologi vid universitetet i Bergen. Han har även grundat Läsecentret vid universitetet i Stavanger och Stiftelsen Dyslexiforskning. Høien har mångårig erfarenhet inom läs- och dyslexiforskning och har publicerat såväl fackböcker som artiklar i erkända internationella facktidningar.

Ingvar Lundberg var professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet och adjungerad professor vid universitetet i Bergen. Han var invald i en rad internationella akademier, bland annat Academia Europae. Ingvar Lundbergs forskning inom läsinlärning och dyslexi var internationellt erkänd och han publicerade ett stort antal artiklar och böcker inom området. Ingvar Lundberg gick bort 2012, 77 år gammal.

Annonser: