Pengar till forskning om teckenspråksteater

Det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Delaktighet och teater (DoT), ett samarbetsprojekt mellan Örebro universitet, landstinget och kommunen samt Länsteatern och Riksteatern, har för andra året fått 750 000 kronor från Kulturrådet. Projektet ska utveckla teckenspråkig scenkonst med Örebro som ett nationellt nav.

Syftet med Delaktighet och teater är att skapa scenkonst som involverar döva hörselskadade och hörande som publik, arrangörer och medskapare på lika villkor. Ett syfte är också att utveckla forskning och utbildning kring teckenspråkig scenkonst.

Projektet DoT utgår från ett antagande om att möten mellan människor är en förutsättning för förändring. Mer konkret riktar projektet DoT uppmärksamhet mot förändring av attityder, förståelse och kunskap om villkoren för döva och hörselskadades deltagande i kulturella sammanhang.

Delaktighet och teater hör på universitetet hemma inom forskningagruppen CCD, Communication, culture and diversity, med professor Sangeeta Bagga-Gupta som vetenskaplig ledare.

Annonser: