Pluspolarekortet - lägre trösklar till kulturen i Lidköping

För att förbättra tillgängligheten till kultur- och fritidsutbudet i Lidköpings kommun för personer med olika former för funktionshinder lanserar Lidköpings kommun pluspolarekortet, ett kultur- och fritidskort som ger fritt inträde för medföljande person till diverse aktiviteter.

Kultur& Fritid i Lidköping arbetar efter FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 30 som innebär att medverka till allas möjlighet att delta i och ta del av kultur, idrott och rekreation. Som ett led i arbetet lanseras pluspolarekortet.

Kultur & Fritid i Lidköpings kommun erbjuder redan idag ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionshinder, och vill genom pluspolarekortet förbättra förutsättningarna ytterligare för personer med funktionsnedsättning att delta i utbudet som kommunen och övriga organisationer och företag erbjuder.

Pluspolarekortet finns redan idag i olika former i flera kommuner i Sverige, bland annat Jönköping och Lund.

- Det känns väldigt bra att även Lidköpings kommun nu har möjlighet att erbjuda denna tjänst till funktionshindrade inom kommunen. Vi är säkra på att detta sänker trösklarna för att kunna ta del av det varierade kultur- och fritidsutbudet i kommunen, säger Anna-Lena Ahlström, samordnare kultur- och fritid för funktionshindrade på KulturBruket vid Lidköpings kommun. 

Hur fungerar pluspolarekortet?

Pluspolarekortet ger dig med funktionsnedsättning och som bor i Lidköpings kommun möjlighet att ta med dig en vän om extra stöd, hjälp eller bara som sällskap när du vill ta del av fritids- eller kulturutbudet i Lidköping. Denna person följer med utan att betala entréavgift på idrottsevenemang, badhuset, konserter eller teater med mera.  

Idag finns bland annat Friskis & Svettis, badhuset och Studiefrämjandet med i samarbetet kring pluspolarekortet. Företag och organisationer som är intresserade att vara med är välkomna att anmäla sig via e-tjänst på kommunens webbplats.

Personer med funktionshinder kan ansöka om kortet från och med 18 augusti, även detta genom e-tjänst på kommunens webbplats. Målet är att korten ska kunna användas från och med 1 september i år.

Annonser: