SF Bio ändrar sig, svenska filmer ska visas med text

Från och med den 5 december 2014 visar SF Bio även alla svenska filmer med svensk textremsa. Detta för att underlätta för alla dem som har svårt att uppfatta vad som sägs i filmen.

- Vi ser detta som ett viktigt steg på vägen för ett tillgängligt samhälle där döva och hörselskadade kan ta del av svensk kultur. Säger Hanna Sejlitz förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund.

I Sverige finns över 1 miljon människor som har någon form av hörselnedsättning. För dessa människor har det varit svårt att gå på svenska filmer då man haft problem att höra dialogen, och man har varit hänvisad till ett fåtal föreställningar med svensk text. Nu vill vi öka tillgängligheten för alla och kommer fortsättningsvis att visa alla svenska filmer med svensk text.

- Vi tror att detta är en efterlängtad nyhet för väldigt många biobesökare, säger Thomas Runfors, informationschef på SF Bio. Det är inte bara kunder med nedsatt hörsel som ibland har svårt att uppfatta dialogen på svenska filmer.

Idag levereras alla filmer till biografen på en hårddisk, och i det flesta fall finns också den s k textremsan med på hårddisken. I några fall kan denna saknas, men förhoppningsvis kommer så småningom alla filmkopior att förses med svensk text.

- Det kan finnas en del filmer med svensk dialog som inledningsvis kanske saknar textremsa, men vår förhoppning är att alla filmbolag kommer att se till att textremsa kommer att tillhandahållas på alla titlar, fortsätter Thomas Runfors.

Sveriges Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) har länge kämpat i frågan och krävt att detta ska bli verklighet och ser därför positivt på dagens besked.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund delade 2009 ut utmärkelsen ”Årets handbojor” till SF Bio med motivationen att de genom sitt begränsade urval inte uppfyllde sina egna ambitioner på att erbjuda bio för hela svenska folket.

Idag har SF Bios bokningssajt www.sf.se en speciell sida där man informerat om vilka föreställningar som varit textade. Nu får man vända på informationen och istället informera om en film saknar svensk text.

- Det är viktigt att kunder som verkligen är i behov av textremsa skall få veta ifall en föreställning är otextad, så den informationen kommer att finnas, avslutar Thomas Runfors.

Annonser: