Teknikuppdrag möjliggör bio för fler

Regeringen gav i mitten av november Svenska Filminstitutet (SFI ) och Post- och telestyrelsen (PTS ) i uppdrag att öka tillgängligheten till bio för människor med nedsatt syn eller som har läs- och skrivsvårigheter.

Inom ramen "Tillgänglig bio" utvecklades tre olika tekniska prototyplösningar som innebar att personer med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter lättare skulle få del av biografutbudet.

Det nya uppdraget innebär att SFI och PTS ska vidareutveckla de olika tekniska lösningarna och ta fram rutiner för att underlätta produktion av ljudspår och distributörernas arbete med att producera filmkopior med syntolkning och uppläst text. Projektet skall redovisas i slutet av oktober 2014.

Annonser: