Tekniska museet vann 1,7 miljoner till innovativt tillgänglighetsarbete

Förra veckan blev det klart att Tekniska museets nya science center får 1,7 miljoner kronor i finansiering genom Post- och telestyrelsens innovationstävling Leka, lära, leva i konkurrens med 43 tävlingsbidrag. Pengarna ska användas till att alla barn ska ha möjlighet att lära naturvetenskap och teknik på ett interaktivt och lekfullt sätt.

Tekniska museet är en av 14 vinnare i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling och vinner pris för sitt innovativa tillgänglighetsarbete. I ansökan presenterades en interaktiv upplevelse för att skapa musik tillsammans, och ett informationssystem som ger alla möjlighet att ta del av bakgrund och kunskap – oavsett om man har nedsatt syn eller hörsel eller en kognitiv funktionsnedsättning.

PTS delar varje år ut finansiering till ett antal innovativa IT-projekt som ska ge personer med olika funktionsförutsättningar möjlighet att delta i samhället på samma villkor som andra.

– När vi pratar om tillgänglighet tänker vi mycket längre än ramper och hissar. Det häftiga är att ny och innovativ teknik kan möjliggöra upplevelser för alla, oavsett funktionsförutsättningar. Vi kan utmana förutsättningarna och vända perspektiven helt. Det är en demokratisk rättighet att få ta del av vad museet har att erbjuda, säger Åsa Lindgren, projektledare för Tekniska museets nya science center.

Under året har Tekniska museets projektgrupp för science center bjudit in flera olika grupper som är experter på sina särskilda funktionsförutsättningar. Skolelever, specialpedagoger, småbarnsfamiljer och en namnkunnig referensgrupp har tillsammans med arkitekter, konstnärer, forskare och formgivare arbetat fram idéer för koncept och innehåll till den nya utställningen.

Tekniska museets nya science center fick nyligen en stor donation från Sveriges ingenjörer för att inspirera framtida genier. Utställningen öppnar våren 2015.

Annonser: