870 miljoner per år i ny satsning på psykisk hälsa

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för det fortsatta arbetet mot psykisk ohälsa. 870 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2012-2016 för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats.

Det är en fortsättning på den stora psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor. En viktig del av insatsen är en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som sluts i dag. Regeringen och SKL har under de senaste fem åren tillsammans arbetat för att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Nu fortsätter arbetet för att ytterligare höja kvalitén på vård och omsorg för de drabbade. En av vår tids stora utmaningar är att allt fler bland barn och unga drabbas.

– Därför ska just barn och unga i riskzonen prioriteras i våra nya satsningar. Det är avgörande för dem att snabbt få stöd och hjälp, säger socialminister Göran Hägglund.

Den andra prioriterade gruppen är människor med svåra psykiatriska problem.
– Det är ofta personer som behöver hjälp och stöd från flera olika delar av vården och omsorgen. Därför är det viktigt att utveckla samordningen av vårdinsatserna, säger Anders Knape, SKL:s ordförande.

Socialdepartementet och SKL skapar därför också en gemensam samordningsfunktion. Den kommer från statlig sida att ledas av Anders Printz, idag avdelningschef vid Socialstyrelsen. Motsvarande roll hos SKL får Ing-Marie Wieselgren, som redan idag arbetar där med psykiatrifrågor.

– Syftet med samordningsuppdraget på SKL är att förbättra samordningen med staten och därmed göra det ännu lättare för kommuner och landsting att uppfylla sina mål i arbetet med psykisk hälsa. Vi ska vara ”möjliggörare” och hjälpa alla kommuner och landsting att på bästa sätt utnyttja möjligheterna som denna satsning ger, säger Ing-Marie Wieselgren apropå sitt nya uppdrag.

Samordningsarbetet startar omedelbart i Ing-Maries närmiljö genom att hon ska samordna sina övriga uppdrag, bland annat som projektchef på SKL, med det nya uppdraget.

–  Vi får jobba ännu smartare framöver men som jag brukar säga ”Man kan mer än man tror” så det kommer att gå fint!

Annonser: