Anställ fler personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta

Verksamheten med personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta har den senaste tiden utsatts för kraftiga nedskärningar. Totalt finns idag, för Stockholms stads hela befolkning, bara 13 ombud, vilket kan jämföras med de 26 personliga ombud som fanns omkring 2005. Miljöpartiet vill nu utöka antalet personliga ombud i Stockholms stad till minst 20 tjänster, så att det motsvarar behovet.

– Den moderatledda majoriteten gör stora nedskärningar inom socialtjänsten, vilket drabbar de psykiskt funktionsnedsatta hårt. Med ett större antal ombud och bättre samordning kan sociala och psykiska problem förebyggas, och därmed också sjukhusvistelser, vräkningar och andra svåra händelser för den enskilde, säger Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stadshus.

Ungefär halva kostnaden för ombuden – 300.000 kronor per ombud - finansieras via statsbidrag. Kostnaden för sju nya ombud skulle därför sammantaget hamna på ungefär 1,5 miljoner kronor per år. Vilket är en mycket låg kostnad för en av målgruppen mycket värdefull och uppskattad verksamhet, menar Miljöpartiet.

– De personliga ombuden har en enorm betydelse för många personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har beräknat att ombudens arbete ger en kostnadsminskning för samhället som motsvarar 17 gånger insatsen. Den långsiktiga samhällsekonomiska vinsten beräknas till cirka 170 000 kronor per klient och år.  Ur detta perspektiv framstår nedskärningarna på personliga ombud i Stockholm som mycket kortsiktiga, säger Jonas Eklund (MP), ledamot i socialnämnden.

Annonser: