Åtta av tio röstar inte

Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste valundersökningen (1998). Det var dessutom en minskning jämfört med valet 1994.

- Det är inte acceptabelt. Det går inte att tala om ett demokratiskt samhällsbygge när tydliga grupper står utanför, säger Kjell Stjernolm, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning) och brukarorganisationen Riks-Klippan drar nu igång ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

- På sju platser runt om i landet från Umeå i norr till Kristianstad i söder bygger vi upp en modellverksamhet baserad på studiecirkeln där personer får lära sig hur det går till att rösta och ta fram de frågor man vill ha svar på av politikerna. Det kan handla om allt från cykelställ till internationell ekonomi. Deltagarna avgör.

- Arbetet följs upp med en lokal valdebatt där det är cirkeldeltagarna som ställer frågorna. Politikerna kommer att få en utbildning i lättläst-tekniken för att kunna ge tydliga svar, berättar Kjell Stjernholm.

Även i övriga landet kommer SV tillsammans med FUB och Riks-Klippan att genomföra aktiviteter för att höja valdeltagandet.

- Ambitionen är att ha valaktivitet över hela landet. Det handlar om demokrati, säger Kjell Stjernholm.

Annonser: