Boverket utreder undantag för tillgänglighet för studentbostäder

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen, PBL vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som skäl för uppdraget anger regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 december 2014.

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen gillar målet med utredningen:

– Det är ett bra initiativ från regeringen som välkomnas av hela branschen. Det visar på insikt om skillnaderna mellan vanliga bostäder och studentbostäder, både vad gäller förutsättningar för byggande och de boendes efterfrågan, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen i ett pressmeddelande.

Uppdraget får dock kritik från DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. I ett uttalande på organisationens webbplats säger ordföranden Rasmus Isaksson att det är olyckligt att Alliansen väljer att dels ställa människors behov mot varandra. Han är även kritiskt till att regeringen ger tillgänglighetskraven skulden för bostadsbristen.

Annonser: