Brist på rökfria och allergianpassade flerbostadshus

En kartläggning av rökfria och allergianpassade flerbostadshus som Astma- och Allergiförbundet gjort i samarbete med Riksförbundet VISIR visar tydligt på att det behövs många fler boenden för personer som behöver bo rökfritt eller med andra allergianpassningar.

27 fastighetsägare i landet har flerfamiljshus som är rökfria och 13 av dem har även regler om att det ska vara fritt från pälsdjur. Ytterligare allergianpassningar i hus finns hos 8 av fastighetsägarna.

– Vi anser att alla har rätt till en rökfri miljö hemma även om man bor i flerfamiljshus. Det är ett krav som alltfler ställer på sitt boende. Enkäten visar att ett antal kloka och framtidsinriktade bostadsföretag har förstått det. Folks krav på rökfrihet ökar snabbt i styrka, säger Dick Jansson, ordförande Riksförbundet VISIR.

Tobaksrök förvärrar symtomen hos barn och vuxna med känsliga slemhinnor, exempelvis personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Minst 200 personer avlider varje år av passiv rökning. Astma- och Allergiförbundet får många samtal från människor som besväras och blir sjuka i flerbostadshus på grund av andras tobaksrök. Dagens lagstiftning i Tobakslagen och Miljöbalken är otillräcklig och det saknas även riktlinjer för miljökontoren för att lösa de problem som uppstår när det gäller grannars rökning i flerbostadshus. Alla kan inte heller bo i egna hem som villor eller radhus.

Förutom människor med allergi är det många andra som vill bo rökfritt. Ett sätt att driva på utvecklingen är att erbjuda boende/hyresgäster rökfria flerbostadshus där man skriver under särskilda villkor om att inte röka i lägenheten i en bilaga till hyreskontraktet.

– Det är mycket viktigt att människor har valmöjlighet att kunna bo i flerfamiljshus där det inte får rökas eller finnas pälsdjur. Speciellt viktigt är det om man har allergi eller överkänslighet. Vi är glada att några fastighetsägare skapar bostadsmiljöer som är bra även för personer med allergi, men vi tycker det är alldeles för få, säger Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Annonser: