Brister i tillgängligheten vid valen 2014

Både vid EU-valet i maj och vid de nationella valen i september fanns brister i tillgängligheten som ställer till det för många personer med funktonsnedsättning. Dålig ljudmiljö, valsedlarnas utformning, höga trösklar och otydliga skyltar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med de val som ägde rum under året, både för dem som röstade på valdagen och de som förtidsröstade. Det visar en ny rapport från Myndigheten för delaktighet.

I en enkät, som cirka 1 200 personer med funktionsnedsättning har svarat på, uppger en av tre väljare att de upplevde brister i tillgängligheten vid de nationella valen i september. Nästan var femte hade svårt att överhuvudtaget komma in i vallokalen och drygt var femte hade svårt att ta sig runt i lokalerna.

Vid EU-valet gjorde tillgänglighetskonsulter stickprov i 177 val- och röstningslokaler. I var femte lokal var valsedlarna dåligt placerade vilket gör att de är svåra att nå för många personer med nedsatt rörelseförmåga. För personer med nedsatt syn saknades till exempel kontrastmarkeringar i trappor och det fanns brister i ljusförhållanden. Endast i 38 procent av lokalerna hade personalen avråtts från att bära parfym, vilket drabbar personer med allergi.

-Det återstår en hel del att göra innan alla kan rösta på lika villkor. Många av bristerna är både enkla och billiga att åtgärda. Som det nu ser ut kommer regeringen inom kort att utlysa ett extra val till 22 mars, vilket ger en ny chans att göra förbättringar i tillgängligheten, säger Nina Lindqvist, chef för uppföljning och analys på Myndigheten för delaktighet.

Annonser: