Det kokar i funktionshinderrörelsen

Erik Ljungberg startade bloggen FullDelaktighet.Nu innan riksdagvalet 2010. Bloggen blev snabbt både en viktig påverkanskanal och en efterlängtad arena för diskussion och debatt inom funktionshinderrörelsen. Inläggen skildrade ett Sverige som sällan kommer fram i media.

Efter Erik Ljungbergs bortgång lades bloggen i malpåse men nu återuppstår bloggen igen eftersom kampen för ett jämlikt samhälle med full delaktighet fortfarande är en brinnande fråga.

– Kampen för ett jämlikt samhälle går vidare och vi är fast beslutna att fortsätta rikta ljuset mot dem i Sverige som inte tillåts vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra, sa Erik Ljungberg i samband med att FullDelaktighet.Nu kom ut i bokform under hösten 2011.

– Läget känns ganska akut, säger Marian Bergroth, tillförordnad redaktör för FullDelaktighet.Nu. Det positiva är att det kokar i rörelsen, och det är flera aktioner på gång under våren. Bland annat "Utan assistans stannar livet" i början av maj och sen den landsomfattande Marschen för tillgänglighet den 26 maj.

Den personliga assistansen nedmonteras dag för dag, med förstörda liv som följd. Den lagändring som är nödvändig för att säkerställa assistansreformens ursprungliga intentioner har åter skjutits på framtiden, eftersom Socialutskottet inte har tagit något initiativ. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har gett uttryck för att dubbelassistans inte ska vara tillåtet, vilket innebär att institutioner är det boende som ska erbjudas vissa människor. Det färdiga lagförslag som finns för att äntligen klassa otillgänglighet som diskriminering ligger bara och väntar på departementet, utan att regeringen lägger en proposition eller att riksdagen tar ett utskottsinitiativ. Detta trots att det finns en riksdagsmajoritet för en ny diskrimineringslagstiftning.

– Bloggen kommer under de kommande månaderna att fokusera på den personliga assistansen, som behöver återupprättas, och på tillgänglighetsfrågan. Det färdiga lagförslaget om att klassa otillgänglighet som diskriminering måste komma upp på riksdagens bord, eftersom det då skulle klubbas igenom. FullDelaktighet.Nu är en blogg som, precis som tidigare, kommer fortsätta att ge er ”sanningen, utan socker”, säger Marian Bergroth.

Fakta
"Utan assistans stannar livet" är en aktion som arrangeras av ”Assistansanvändarna” – en grupp bestående av funktionshinders- och brukarorganisationer:

  • DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  • Neurlogiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
  • Personskadeförbundet RTP
  • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
  • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  • Handikappförbunden
  • Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
  • STIL - Personlig assistans och politisk påverkan
  • JAG - Jämlikhet Assistans Gemenskap

 

Annonser: