DO stämmer pizzeria som nekade servera öl till en funktionsnedsatt man

En man med rullstol besökte tillsammans med sin personliga assistent en pizzeria för att äta. Men när assistenten skulle beställa en starköl åt honom blev det ”nej” eftersom servitören inte visste ”vilka mediciner mannen tog”. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) pizzerian för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

När mannen och hans personliga assistent kom till pizzerian beställde assistenten först mat och sedan en öl. Servitören frågade om ölen var till mannen och fick svaret att den var det. Då sa servitören att han inte kunde servera honom någon öl eftersom han inte visste vilka mediciner mannen tog. Trots att assistenten svarade att det inte var några problem nekade servitören ge mannen en öl.

– Det mannen utsatts för är allvarligt. Det visar tydligt på hur personer med funktionsnedsättning ofta blir ifrågasatta i vardagliga sammanhang på ett sätt som andra inte blir, säger Ulrika Dietersson, chef för DO: s samhällslivsenhet.

– Många människor tror sig veta vad som är bäst för personer med funktionsnedsättning, vilket får till följd att de säger saker och handlar ”över huvudet” på dessa personer utan att bry sig om vad personerna ifråga själva vill eller önskar.

– Det leder till att personer med funktionsnedsättning inte tillåts bli delaktiga i samhället på samma sätt som övriga, säger Ulrika Dietersson.

Mannen har anmält pizzerian för diskriminering. DO har utrett anmälan och beslutat att stämma pizzerian i tingsrätten för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. DO yrkar på att pizzerian ska betala 50 000 kronor till mannen för den kränkning han utsatts för.

Annonser: