Ett tillgängligare Stadshus

Fastighetsnämnden i Stockholm arbetar hårt med att uppfylla stadens ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. I detta arbete ingår, bland mycket annat, att i högsta möjliga mån säkra tillgängligheten i stadens fastigheter.

– Vi har konstaterat att personer med fysisk funktionsnedsättning inte på ett enkelt sätt på plats har kunnat följa möten i Rådssalen, och det vill vi förändra. Demokratin ska vara öppen för alla, säger Stockholms fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP).

En förlängning av Tornmuseets hiss kommer därför att genomföras för att förbättra tillgängligheten till Rådssalens åhörarläktare i Stadshuset. På plan 5 byggs ett nytt hissvåningsplan och en öppning skapas genom väggen, in till åhörarläktaren, så att man lätt kan nå läktaren utan nivåskillnader. I och med åtgärderna för förbättrad tillgänglighet till Rådssalens åhörarläktare möjliggörs även en alternativ utrymningsväg från denna i enlighet med önskemål från brandmyndigheten.

– Arbetet med nya åhörarläktaren i Stadshuset beräknas vara slutfört till sommaren 2013 och beräknas kosta runt 3 miljoner kronor, säger Madeleine Sjöstedt (FP).

Annonser: