Få förbättringar i kommunernas arbete för ökad tillgänglighet

Färre än var tionde kommun ställer alltid krav på tillgänglighet när de ger anslag till kulturverksamhet, och sex av tio kommuner saknar mål om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i sina översiktsplaner. Det visar Humanas Tillgänglighetsbarometer 2012, som granskat över 200 kommuners arbete med tillgänglighet. Trots vissa framsteg verkar kommuners tillgänglighetsarbete ha stannat av. Högst betyg i granskningen får Osby kommun.

– Landets kommuner har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning så att alla i praktiken ges rätten till ett bra liv. De måste nu prioritera tillgänglighetsfrågorna högre om inte arbetet med att göra samhället mer tillgängligt ska fördröjas ytterligare, säger Helena Pharmanson, kommunikationschef på Humana.

Tillgänglighetsbarometern bygger på en enkät där 202 kommuners arbete med tillgänglighet undersökts. Resultaten visar att det finns många brister, och att få framsteg har gjorts sedan 2010 då alla enkelt avhjälpa hinder skulle ha varit borttagna enligt riksdagsbeslut. Kommunerna har svarat på frågor om hur de arbetar med tillgänglighet i styrande dokument, men också om hur tillgängligheten ser ut på till exempel skolor, idrottsanläggningar och lekplatser. Osby är den kommun som får högst betyg i undersökningen följt av Mönsterås på andraplats och Markaryd på tredjeplats.

Bland de granskade kommunerna uppger sex av tio att de inte har mål om tillgänglighet i översiktsplanerna och över hälften av kommunerna erbjuder inte sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. När det gäller kultur är det endast var tionde kommun uppger att de alltid ställer krav på tillgänglighet när de beviljar anslag. Men det finns också positiva tecken, nära sju av tio kommuner genomför insatser för att driva på privata aktörers tillgänglighetsarbete.

– Att nära sju av tio kommuner driver på privata aktörer är positivt. Om kommunerna samarbetar med lokala intresseorganisationer och företag kan även små satsningar göra stor skillnad för den en miljon människor som har någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Tillgänglighetsbarometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

Annonser: