Förlängd sjukpenning och höjt högkostnadsskydd

Nytt år betyder ofta nya lagar. Riksdagen har fattat beslut om ett antal nya lagar och förordningar som gäller från den 1 januari i år.

Den som är svårt sjuk ska kunna vara sjukskriven längre än de 914 dagar.  Till och med årsskiftet var de som var svårast sjuka undantagna och de fick ersättning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Nu vidgas gruppen, även personer som är så svårt sjuka att det är ”osannolikt att den försäkrade har rimliga förutsättningar att tillgodogöra sig de aktuella insatserna” och att det därför skulle ”framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning” omfattas av undantaget. Före detta förtidspensionärer som tidigare varit nollklassade ska kunna få sjukpenning med maximalt 160 kr per dag, samt boendetillägg.

En annan förändring är att högkostnadsskydden för öppenvård höjs från 900 kronor till 1 100 kronor, högkostnadsskyddet från läkemedel höjs från 1 800 kronor till 2 200 kronor.

Det är upp till varje landsting och regioner att själva besluta om en höjning eller inte när det gäller högkostnadsskyddet för vård.

Annonser: