Förslag till en hållbar socialförsäkring för alla

På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbunden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring.

För att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga, krävs att socialförsäkringarna ger ett fullgott skydd vid ohälsa utan att vara utestängande från arbetslivet. De som aldrig kommer att rymmas på arbetsmarknaden måste också genom försäkringarna garanteras en ekonomisk trygghet och en meningsfull sysselsättning. En av fem personer har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. För många människor leder det också till att arbetsförmågan är begränsad och därmed möjligheten att försörja sig.

Handikappförbunden beskriver i rapporten hur socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen påverkar människor med funktionsnedsättningar.

Handikappförbunden lyfter också fram konkreta förslag till hur försäkringarna bör utvecklas och förbättras. Exempelvis vill Handikappförbunden:

  • Individens rätt ska utökas – man ska få möjlighet till en andra bedömning, en second opinion, av avgörande beslut inom socialförsäkringen
  • En fristående ombudsman ska tillsättas som en möjlighet för de människor som är beroende av socialförsäkringen. De genomgår en rad olika processer med flera inblandade aktörer och behöver få sina intressen bevakade

För att säkerställa att alla individer under perioder av sjukdom, arbetslöshet eller oförmåga att försörja sig själva ska kunna erhålla en ekonomisk trygghet, behöver även arbetslöshetsförsäkringen reformeras så den inte utestänger vissa grupper. Handikappförbunden vill att därför att villkoren till a-kassan förändras, så fler omfattas.

Annonser: