Funka nominerat till S:t Julianpriset

Funka är nominerat till Stockholms Stads tillgänglighetspris: S:t Julianpriset. På den internationella funktionshinderdagen 3 december delas priset ut och alla är välkomna till Kulturhuset i Stockholm för utställningar och uppträdanden.

Stockholm Stad har som målsättning att alla - med eller utan funktionsnedsättning – ska kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap i Stockholm. De som aktivt arbetar för detta har chansen att vinna S:t Julianpriset.

Priset finns i tre olika kategorier:

  • Fysisk tillgänglighet
  • Tillgänglig information och kommunikation
  • Arbetsgivaregenskaper

Funka är nominerat i klassen Tillgänglig information och kommunikation.

Juryn för S:t Julian priset består av Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. I rådet finns totalt sexton ledamöter som representerar brukarorganisationer och förtroendevalda politiker.

Namnet på priset, S:t Julian, kommer sig av att S:t Julian är värdshusvärdarnas och gästfrihetens skyddshelgon, vilket gör honom till den perfekta symbolen för ett stadsliv där alla är välkomna.

Annonser: