Granskningar stärker rättigheterna för elever med funktionsnedsättning

Riksförbundet Attentions pris ”Årets Ljus” ges i år till Skolinspektionen.

Motiveringen till valet av pristagare är:

Attention vill med Årets ljus 2012 uppmärksamma Skolinspektionens grundliga och effektiva granskningar av skolans förmåga att ge elever med funktionsnedsättning en fungerande skolgång. Granskningarna har, genom att tydliggöra brister och lyfta fram goda exempel, påverkat skolstödet i rätt riktning. Resultatet av granskningarna har exempelvis inneburit krav på grundligare utredningar inför placering i särskolan och att behovet av stöd till elever med dyslexi uppmärksammats. Myndighetens arbete belyser skolans ansvar och driver fram nödvändiga åtgärder som värnar alla elevers rättigheter, oavsett deras förutsättningar.

Riksförbundet Attention vill också särskilt premiera Barn och Elevombudets arbete med att förebygga och stoppa mobbing, som ofta drabbar elever med funktionsnedsättning.

Bland medlemmarna i Riksförbundet Attention finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Annonser: