Handikappförbunden kommenterar kommande proposition om en utvidgad diskrimineringslag

Kommer riksdagen acceptera att det blir tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning? Över 90 procent av alla företag kommer att undantas från det nya diskrimineringsförbudet, eftersom de har färre än tio anställda. Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska bort.

Inom kort förväntas regeringen lägga en proposition om att bristande tillgänglighet ska införas i diskrimineringslagen. När lagen nu äntligen förstärks, kan enskilda individer få rätt att själva driva diskrimineringsärenden i domstol om de möter hinder som borde varit åtgärdade enligt redan gällande lagar.

Handikappförbunden reagerar starkt på att regeringen vill undanta företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstehandeln samt företag inom hälso- och sjukvården.

Det innebär att 92 procent av företagen inom handeln, 89 procent inom hotell och restaurang, 99 procent inom kulturen och 90 procent av transportföretagen kommer att undantas från diskrimineringsförbudet. Bland näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård, är 93 procent företag med färre än tio anställda. En stor del av det utbud som man möter på vilken svensk ort som helst i landet kommer alltså inte att omfattas.

Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden, ser ingen anledning att undanta just småföretag:

- Det finns redan omfattande skälighetskriterier i lagen som tar hänsyn till varje enskild näringsidkares förutsättningar. Med ett generellt undantag för småföretag skulle det enligt lagstiftaren fortfarande vara accepterat att utestänga, och därmed diskriminera runt 1,8 miljoner människor utan skäliga grunder. För vilken annan diskrimineringsgrund skulle det accepteras?

Sverige har som många andra länder, ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I slutet av mars kommer FN:s övervakningskommitté granska hur Sverige uppfyller konventionen.

- Vi kommer framförallt att påpeka hur Sverige brister i tillgänglighet, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. De lagar vi haft i decennier om krav på tillgänglighet följs inte. Medan andra länder successivt förstärker sina lagar för att få en samhällsutformning som inkluderar alla människor, går Sverige åt fel håll som inför lagar som tillåter att vissa får fortsätta diskriminera.

Fotnot. Lagen beräknas träda i kraft den 1 januari 2015.

Annonser: