Många utesluts från barer och restauranger

Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. De flesta väljer att gå någon annanstans. Det visar en ny undersökning av myndigheten Handisam som drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar svarat på runt om i landet, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.

– Små insatser från dem som driver restauranger, caféer och barer kan leda till stora positiva förändringar för många. Se till att det finns bra belysning, lagom hög ljudnivå och tydliga skyltar. Ta bort trösklar och öka kunskapen om funktionsnedsättningar bland personalen. Det är bara några exempel på enkla åtgärder, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Nästan hälften, 48 procent, säger att de skulle vilja besöka restauranger, caféer och barer oftare än de gör idag. Över hälften har problem med ljudnivåer, till exempel hög bakgrundsmusik. En fjärdedel upplever problem med att komma in och drygt en tredjedel med att ta sig fram inne i lokaler. En av sju har problem med allergiframkallande produkter, till exempel jordnötter och doftande blommor.

– De som driver restauranger, caféer och barer förlorar kunder och därmed inkomster om man inte ser över tillgängligheten och åtgärdar brister. Det är inte bara hon eller han som hindras att besöka restaurangen eller baren som kan gå förlorade, utan hela sällskap, säger Carl Älfvåg.

Annonser: