Melodifestivalen syntolkas

Sedan många år tillbaka har Syntolkning Nu och deras syntolkar gjort det möjligt för synskadade att på plats i arenorna kunna få uppleva Melodifestivalen, tillsammans med familj och vänner. Syntolkningsarbetet sker i Sverige fortfarande till största delen ideellt, helt utan bidrag från vare sig stat och kommun. Många menar att det är tack vare syntolkens arbete som man kan gå på ett evenemang och delta precis som vem som helst. Trots tekniska möjligheter dröjer det också innan Melodifestivalen även blir syntolkad i TV.

– Tack vare föreningen Syntolkning Nu blir allt fler evenemang i Sverige syntolkade, vilket ger ett viktigt mervärde för oss synskadade, säger Håkan Thomsson som är ordförande i Synskadades Riksförbund.

Inför Melodifestivalen 2013 har föreningen Syntolkning Nu åter fått ok från SVT samt arrangörerna Blixten & CO samt Live Nation att vara med och syntolka Melodifestivalens lördagskväll i arenorna. Syntolkarna kommer att betala för sina biljetter till arenorna, så de på plats skall kunna syntolka evenemanget för de synskadade i arenan.

– Melodifestivalen är en stor händelse i många svenskars liv, självklart även för många med synnedsättning. Att detta fenomen syntolkas ger stora möjligheter för unga med synnedsättning att fullt ut uppleva det och på så sätt kunna hänga med i diskussioner och sammanhang tillsammans med sina vänner och familj som inte har en synnedsättning. Riksorganisationen Unga Synskadade ser syntolkning som en viktig del för att personer med synnedsättning ska ha rätt till information och kultur i samhället, säger Jakob Larsson, ordförande i Unga Synskadade.

För en syntolk börjar arbetet långt innan festivalkvällen, syntolken följer så många repetitioner som möjligt. Det går åt runt tre dagars arbete, från morgon till kväll och allt detta ersätts senare (enligt nuvarande regler) med enbart tre timmars arvode för insatsen under själva showen på lördagskvällen. Bidraget för arvodet är idag löst på tre av de sex orterna och deras arenor.

– Förra året fick vi önskemål från flera synskadade runt om i landet, att syntolka lördagskvällen i stället för genrepen, som vi tidigare syntolkat. I år kan vi göra detta tack vare SVT, Blixten & CO samt Live Nation. Dessutom är det flera arenor och städer som hjälper till att tillgängliggöra mer än bara arenan, berättar Peter Lilliecrona.

I Sverige finns över 100 000 synskadade människor. Syntolkning Nu är en intresseorganisation för syntolkar. Medlemmarna syntolkar livearrangemang för personer med nedsatt syn. All syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning. Syntolkning Nu arbetar även för att skapa fler arbetstillfällen till utbildade syntolkar, så att ännu fler synskadade skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samverkar bland annat med SRF, US och FSBU.

Annonser: