Mer projektpengar att söka från Arvsfonden

Arvsfondsdelegationen har beslutat att höja utdelningen ur Arvsfonden till 1,6 miljarder kronor till och med 2014. Det innebär en ökning med över 200 miljoner kronor till ideella organisationer som skapar nya möjligheter i samhället för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

– Behovet av finansiering av utvecklingsprojekt ökar när det är lågkonjunktur. Därför
är vi glada att på det här sättet stärka möjligheterna för barn, unga och personer
med funktionsnedsättning de närmaste åren, säger kanslichef Hans Andersson.

Förra året delade Arvsfonden ut 469 miljoner kronor i stöd till 426 projekt i hela Sverige. Glada Hudik-teatern, Unga Kris och Clownrondens sjukhusclowner är exempel på verksamheter som startat som Arvsfondsprojekt.

– Nu hoppas vi få in ännu fler nytänkande projektidéer där barnen, de unga och
personer med funktionsnedsättning själva är med och driver, säger Ragnwi
Marcelind, Arvsfondsdelegationens ordförande.

I första hand är det ideella föreningar som kan söka stöd ut Arvsfonden men även kommuner kan få projektmedel om de samarbetar med en ideell förening i projektet. Företag kan däremot inte få projektstöd. Inte heller enskilda personer.

Annonser: