Micasa Fastigheter åtgärdar enkelt avhjälpta hinder

Målet för Micasa Fastigheter är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt tillgängliga för människor med funktionshinder.

Med början år 2006 genomförde Micasa Fastigheter en inventering i samtliga fastigheter. Inventeringen resulterade i 1 140 anmärkningar fördelade över tre kategorier. Kategori 1 är enkelt avhjälpta fel exempelvis dörrslagsmarkeringar eller trösklar, kategori 2 är exempelvis dörröppnare.

– I budgeten för 2012 har vi avsatt medel att avhjälpa resterande anmärkningar i kategori 1 och 2, berättar Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter har för avsikt att åtgärda de två första kategorierna så snart som möjligt medan kategori 3 genomförs i samband med större ombyggnader, exempelvis hissarbeten. Idag har 65 procent av anmärkningarna i kategori 1 och 60 procent i kategori 2 åtgärdats.

Allteftersom anmärkningarna avhjälps så klassificeras fastigheterna enligt klassificeringssystemet.

Kriterierna har tagits fram i samarbete med berörda organisationer inom handikappsrörelsen. Fastigheternas individuella resultat redovisas på en skylt på fastigheten. Inom kort ska alla hitintills tillgänglighetsanpassade fastigheter även markeras på webbplatsen micasa.se.

Annonser: