Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Ingen domstol, polismyndighet, museum eller länsstyrelse uppfyller Handisams krav på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Endast sex myndigheter i landet lever upp till samtliga 13 kriterier. Det framgår av en ny undersökning där Handisam jämfört tillgänglighetsarbetet mellan 275 myndigheter.

– Det finns exempel på myndigheter som tagit stora kliv framåt, men oroväckande många har låtit tillgänglighetsarbetet stannat av eller till och med backat, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. Det handlar bland annat om att bygga upp rutiner så att trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna tas bort och att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada.

Trots förordningen uppfyller mer än en tredjedel av myndigheterna inte ens hälften av de 13 kriterierna. Så många som 94 myndigheter har till och med backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet.

I fjol hade hälften av myndigheterna tagit ett steg framåt. I år har inte ens en tredjedel lyckats med det. Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till exempel Läkemedelsverket, Barnombudsmannen, Transportstyrelsen och Tullverket.

Handisams erfarenheter visar att framgångsfaktorerna för myndigheternas tillgänglighetsarbete är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga tar fram en handlingsplan, inventerar och ser till att någon eller några samordnar arbetet.

Undersökningen visar att nästan en av tre myndigheter saknar en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.

– Arbetslösheten är hög bland personer med funktionsnedsättning och en viktig förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden är en god tillgänglighet i samhället. Här har staten ett stort ansvar att vara ett föredöme för andra, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Annonser: