Nationell inspirationsmiljö för framtidens boende invigd

Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter har tillsammans skapat framtidens bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Inspirationsmiljön består av två kompletta lägenheter och ett visningsrum där tekniska hjälpmedel och bra produkter presenteras.

Inspirationsmiljön visar hur lägenheter kan utformas för att vara en plats som erbjuder trygghet hela livet. Tanken är att ge besökare inspiration och kunskap som kan bidra till utveckling av nuvarande och framtida bostäder för att människor ska kunna bo kvar hemma samt idéer på det som är viktiga aspekter i en vård- och omsorgslägenhet. Lägenheterna är skapade med fokus på upplevelsen och säkerheten för den som ska bo där samt med goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö om det finns behov för personal i bostaden.

– Den nationella inspirationsmiljön är ett sätt att konkret visa hur välfärdsteknologi kan bidra till ett tillgängligt och tryggt boende. Vi hoppas att miljön kan inspirera till nytänkande i hela landet, säger Jan Grönlund, direktör, Hjälpmedelsinstitutet.

Den ena lägenheten har inriktning på boende i det egna hemmet och den andra har inriktning på vård- och omsorgsboende. I ytterligare en lägenhet visas lösningar och teknisk utveckling i framkant. Här finns även möjlighet att genomföra utbildningar och specialvisningar.

– Med den nationella inspirationsmiljön vill vi ge tankar och idéer åt alla som planerar och bygger för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill vidga vyerna och visa på alla spännande lösningar som finns för att de ska kunna leva ett enklare och tryggare liv, säger Anders Nordstrand, verkställande direktör, Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Boka en visning

Inspirationsmiljön ligger på Rosenlundsgatan 44B i Stockholm och visas - efter överenskommelse - för dig som arbetar med trygghets-, senior-, vård- och omsorgsboenden.

Annonser: